Mineli parçaların ön ve arka detayları: Gümüş, mine, bakır, 14 ayar altın, 24 ayar altın varak.

Front and back details of the enameled pieces: Sterling silver, copper, enamel, 14K gold, 24K gold foil.

ALICE GÜMÜŞ DİYARINDA ​  

Gümüş, bakır, mine, 14 ayar altın, 24 ayar altın varak, REAPER mini figür, akrilik boya

ALICE in SILVERLAND

Sterling silver, copper, enamel, 14K gold, 24K gold foil, REAPER Miniatures, pewter, acrylic paint

​Photo: TradeMarek Photography  

Alice ve Tavşan, REAPER MINIATURE heykeltraşlarından Bob Ridolfi tarafından yapılmış, benim tarafımdan boyanmıştır.

Alice and The Rabbit sculpted by Bob Ridolfi of REAPER Miniatures. Painted by me.