Fairy tales and cartoons have a special place in Umut's creative world. While watching cartoons together as kids, she would always notice the minute details, take them, transform them, and express them in her speeches and drawings. Umut has always been a transformer and a creator. She has always been the creative artist of our family. Details in the fairy tales come to life in her mind; they would turn into sound, movement, and drawings, make the tale visible. These animations that Umut always made were reflected in her works, with the perspective coming from my parents' sense of humor.

The time between 2020-2022 was difficult for the whole world, but it was even more difficult for Umut. Her need for peace and joy directed her to re-read her childhood fairy tales. While reading them, Umut realized that these fairy tales create peace not only for her but for most people, so she decided to use them in her metalwork. During these times, in response to my basic comments, Umut always revealed and even recreated the humorous and cheerful sides of these tales. In her Fairy Tales Collection, characters, events, and details are recreated with different materials, colors, and textures. They became new narratives with Umut's humorous perspective.
Ufuk Demirgüç, PhD

Umut'un yaratıcı dünyasında masallar, çizgi filmler ayrıcalıklı bir yer tutar. Çocukken birlikte çizgi film izlerken hep en fark edilmez şeyleri fark eder, onları alır, dönüştürür, konuşmalarında, resimlerinde ifade ederdi. Umut hep bir dönüştürücü ve yaratıcı olmuştu. Evimizin sanatçısı oydu. Masallardaki detaylar Umut’un zihninde canlanır; sese, harekete, çizgiye dönüşür ve masalı görünür kılardı. Umut’un hep yaptığı bu canlandırmalar, annem ve babamın espri anlayışlarından da gelen bakış ile Umut'un “Masallar” serisindeki eserlerine yansıdı. 2020-2022 arası sadece dünyanın hastalık endişesi ile evine kapandığı dönem değildi. Umut için bu dönem başka bir sebepten de zor geçmişti. Bu dönemin ardından neşe ve huzur ihtiyacı onu çocukluğunun masallarına yönlendirdi. Masalları tekrar okurken onların aslında sadece kendisi için değil pek çok kişi için aynı “saflığı” ifade ettiğini fark etti. Bu zamanlarda masalları tartışırken benim akademik yorumlarıma karşılık Umut hep esprili ve neşeli olanı ortaya çıkardı hatta yeniden yarattı. Umut’un “Masallar” serisinin ilk eserleri -bu seriye devam etmeyi düşünüyor- masalların ve kahramanlarının görmediğimiz yanlarını Umutça açığa çıkarıyor. Masallardaki karakterler, olaylar ve detaylar, farklı malzemeler, renkler, dokular ile yeniden yaratılıyor. Umut'un esprili bakışı ile yeni anlatılar oluşturuyorlar. 

Dr.Ufuk Demirgüç